Projects

Name Description Initiators Link Parent projects Child projects
(102) INVESTEREN IN KERNVERSTERKING VIA PROJECTOPROEPEN VLAIO Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse Veerkracht
(104) VEERKRACHTIGE STEDEN NA CORONA Binnenlands Bestuur Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse Veerkracht
(127) DIGIBANKEN WSE Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse Veerkracht
(170) FLANDERS FUTURE TECHFUND AANWENDEN VOOR INNOVATIEF ONDERZOEK OP VLAK VAN (HOOG-RISICO) PLATFORMTECHNOLOGIE participatie mpij Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse Veerkracht
(38) AANPAK GEVAARLIJKE PUNTEN AWV Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse Veerkracht
(40) VERSNELLING VERKEERSLICHTENBEÏNVLOEDING VOOR EEN BETERE EN VEILIGERE DOORSTROMING VOOR DE FIETSER EN DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT AWV Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse Veerkracht
(55) SMART CITIES VLAIO Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse Veerkracht
(58) VERSNELLING GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING AIV Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse Veerkracht
(61) VERSNELLING EN VERDERE UITBOUW VAN MIJN BURGERPROFIEL AIV-VLAIO Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse Veerkracht
(67) MODERNISERING CLOUD EN NETWERKINFRASTRUCTUUR AIV Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse Veerkracht
(69) MAAS AIV Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse Veerkracht
(72) DOELGERICHT DIGITAAL TRANSFORMEREN AIV Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse Veerkracht
(73) Vlaams SENSOR DATA PLATFORM AIV Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse Veerkracht
(76) REGIE OP EIGEN GEGEVENS EN ZELF BEHEERDE IDENTITEIT AIV Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse Veerkracht
3D-camera Bornem
3D-camera Pilot Project

Lessons learned:

Gemeente Bornem BITS - Bicycle data hub, BITS_EU (Bicycles and ITS) Cycle Data Hub
allinx – Digital platform for sharing mobility management projects and information MaaS Alliance
Altruis project Digipolis
Belgian Data Spaces Alliance (BDSA)

The Belgian Data Spaces Alliance (BDSA) supports the development and implementation of data spaces in Belgium

Agoria
Belgische MAAS Alliance

To get MaaS up-and-running in Belgium, ITS.be created a Belgian MaaS alliance where specific targets are set focusing on enablers such as the legal framework for MaaS (e.g.

ITS.be
BITS - Bicycle data hub

To really take Smart Cycling and the use of cycling data to the next level, we are convinced that it is crucial to connect existing stakeholders and benefit from each other’s experiences, products and data.

3D-camera Pilot Project
BITS - ycle data hub

To really take Smart Cycling and the use of cycling data to the next level, we are convinced that it is crucial to connect existing stakeholders and benefit from each other’s experiences, products and data.

BITS_EU (Bicycles and ITS) 3D-camera Pilot Project
Cadre réglementaire MaaS pour la Région de Bruxelles-Capitale

définir le contexte dans lequel le secteur MaaS évoluera en Région de Bruxelles-Capitale.

Bruxelles Mobilité GoodMove
City of Things oproepen Vlaanderen VLAIO
Cityflows (Anne-Marie Van Asbroeck, IMEC) VLOCA
Citymapper
cityway – Mobility solutions in France MaaS Alliance
Cycle Data Hub 3D-camera Pilot Project
Data nuts bedrijf Digitaal Vlaanderen
Data spaces Vlaamse Regering
Datavindplaats Vlaanderen

Datavindplaats geeft toegang tot het meest uitgebreide aanbod van informatie in Vlaanderen zodat die op een betrouwbare en veilige manier gebruikt kan worden.
Alle informatie van Vlaamse instanties op één centraal platform.

Vlaanderen Digitaal Datavindplaats Vlaanderen Datavindplaats Vlaanderen, Datavindplaats Vlaanderen
Datavindplaats Vlaanderen

Datavindplaats geeft toegang tot het meest uitgebreide aanbod van informatie in Vlaanderen zodat die op een betrouwbare en veilige manier gebruikt kan worden.
Alle informatie van Vlaamse instanties op één centraal platform.

Vlaanderen Digitaal Datavindplaats Vlaanderen
DG Move European Commission SUMP, Eltis, EGUM - Expert Group on Urban Mobility, MDMS, Horizon Europe
EGUM - Expert Group on Urban Mobility European Commission DG Move
eHUBS - Smart Shared Green Mobility Hubs (Eli Nomes, stad Leuven) VLOCA
eIT Urban Mobility EIT
Eltis European Commission DG Move
EU - Civitas Program SCALE-UP
Europese Standaarden en regelgeving (Paul Theyskens, MOW) VLOCA
Go-Hi
GoMore – Ridesharing and peer-to-peer car rental scheme MaaS Alliance
GoodMove Cadre réglementaire MaaS pour la Région de Bruxelles-Capitale
HiTrans
Hoppin Mobiliteitscentrale
Hoppin punten (Natascha Blommaert, AWV) VLOCA
Horizon 2020 Polyvisu
Horizon Europe DG Move DG Move SPINE, UPPER
IMOVE – EU funded project “Unlocking Large-Scale Access to Combined Mobility through a European MaaS Network” MaaS Alliance
IoT gestuurde mobi-punten (Ewout De Pauw, stad Aalst) https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/vloca-kennishub/SOLVA VLOCA
ITS Observatory – EU funded project to create a database of information about ITS MaaS Alliance
Kumu map Mobility in Belgium Stijn Vernaillen
Living Lab Benelux Secretariaat => Vlaams Gewest als actieve trekker
MaaS-project van de Benelux
MaaS4EU – EU funded project “End-to-End Approach for Mobility-as-a-Service tools, business models, enabling framework and evidence for European seamless mobility” MaaS Alliance
MaasiFIE – project to identify and analyse MaaS models and create a Roadmap 2025 for MaaS in Europe MaaS Alliance
MDMS DG Move
MIVB MaaS programma

MaaS programma bij STIB kadert binnen het mandaat dat MIVB & Brussel mobiliteit kregen in 2019 om een MaaS oplossing (front- en backend) te ontwikkelen.

MIVB
Mobilidata

Met het Mobilidata programma wil Vlaanderen bijdragen aan een verhoogde bereikbaarheid of betere doorstroming van het verkeer, een betere verkeersveiligheid, en een reductie in de emissies gerelateerd aan het verkeer.

Vlaamse Regering
Mobiliteitsbeheerssysteem Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Parking & Mobility Control Center

vertrekt vooral vanuit de auto; kijkt naar parkeren, laden, …
BHG wil een MAAS platform bouwen (MIVB) waar dan andere mobiele applicaties zich op kunnen aansluiten.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mobiliteitscentrale

Op 3 april 2019 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende de basisbereikbaarheid (verder Decreet Basisbereikbaarheid) goed.

MOW Hoppin
Mobilleo
Mobipunt VZW API (Bram Roelant, Mobipunt VZW) VLOCA
Multimodale Reisinformatie - beleidsvoorbereiding

Hoofddoel van het initiatief: Voor onze beleidsvoorbereiding en de daartoe vereiste kennisopbouw zijn we actief in enkele platformen en zijn we co-organisator van seminaries. Om meer inzicht te verwerven, voeren we enquêtes uit.

FOD Mobiliteit en Vervoer
myCicero – MaaS application; parking, bus, metro and train in one click MaaS Alliance
MyCorridor – EU funded project “Mobility as a Service in a multimodal European cross-border corridor” MaaS Alliance
NAP Austria Napcore
NAP Belgium Napcore
NAP Bulgaria Napcore
NAP Croatia Napcore
NAP Cyprus Napcore
NAP Czech Republic Napcore
NAP Denmark Napcore
NAP Estonia Napcore
NAP Finland Napcore
NAP France Napcore
NAP Germany Napcore
NAP Greece Napcore
NAP Hungary Napcore
NAP Ireland Napcore
NAP Italy Napcore
NAP Latvia Napcore
NAP Lithuania Napcore
NAP Luxembourg Napcore
NAP Malta Napcore
NAP Netherlands Napcore
NAP Norway Napcore
NAP Poland Napcore
NAP Portugal Napcore
NAP Romania Napcore
NAP Slovakia Napcore
NAP Slovenia Napcore
NAP Spain Napcore
NAP Switzerland Napcore
NAP United Kingdom Napcore
Napcore Napcore NAP Belgium, Napcore, NAP Austria, NAP Bulgaria, NAP Croatia, NAP Czech Republic, NAP Denmark, NAP Finland, NAP France, NAP Germany, NAP Hungary, NAP Ireland, NAP Italy, NAP Latvia, NAP Luxembourg, NAP Malta, NAP Netherlands, NAP Norway, NAP Poland, NAP Romania, NAP Slovakia, NAP Slovenia, NAP Spain, NAP United Kingdom, NAP Cyprus, NAP Estonia, NAP Greece, NAP Lithuania, NAP Portugal, NAP Switzerland
National access point transportdata.be (Paul Theyskens, MOW) Federale Overheid VLOCA
Open Data Infrabel

Het “Open Data” platform is een initiatief van Infrabel dat als doel heeft om op een transparante manier onze data over -onder andere- de spoorweginfrastructuur en de mobiliteit te delen.

Infrabel
Open Data NMBS

Ces données sont utilisées par des MSP, des universités, des students, des grosses sociétés, etc. On compte aujourd’hui plus de 350 conventions signées.

NMBS
Open Mobility

Personal playground of Stijn Vernaillen where he tries to capture information on MaaS and other mobility related initiatives.

Stijn Vernaillen
OSLO traject VLOCA
Parking & Mobility Control Center Be-Mobile
Polyvisu

A place for sharing and gathering expertise in data-supported policymaking.

Horizon 2020
Relanceplan Vlaamse Regering - Vlaamse Veerkracht

The Flemish Government is releasing 4.3 billion euros for its recovery plan. This plan should help strengthen Flemish prosperity and the well-being of the Flemish people after corona.

Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse Veerkracht

De Vlaamse Regering maakt 4,3 miljard euro vrij voor haar relanceplan. Dat plan moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na corona.

Vlaamse Regering (38) AANPAK GEVAARLIJKE PUNTEN, (40) VERSNELLING VERKEERSLICHTENBEÏNVLOEDING VOOR EEN BETERE EN VEILIGERE DOORSTROMING VOOR DE FIETSER EN DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT, (55) SMART CITIES, (58) VERSNELLING GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING, (61) VERSNELLING EN VERDERE UITBOUW VAN MIJN BURGERPROFIEL, (67) MODERNISERING CLOUD EN NETWERKINFRASTRUCTUUR, (69) MAAS, (72) DOELGERICHT DIGITAAL TRANSFORMEREN, (73) Vlaams SENSOR DATA PLATFORM, (76) REGIE OP EIGEN GEGEVENS EN ZELF BEHEERDE IDENTITEIT, (102) INVESTEREN IN KERNVERSTERKING VIA PROJECTOPROEPEN, (104) VEERKRACHTIGE STEDEN NA CORONA, (127) DIGIBANKEN, (170) FLANDERS FUTURE TECHFUND AANWENDEN VOOR INNOVATIEF ONDERZOEK OP VLAK VAN (HOOG-RISICO) PLATFORMTECHNOLOGIE
Revente de produits SNCB par les Maas

les fournisseurs de services de mobilité peuvent désormais intégrer une sélection de produits SNCB dans leur offre digitale

NMBS
SCALE-UP

Scale up user-Centric and dAta driven soLutions for connEcted Urban Poles.

Stad Antwerpen EU - Civitas Program
Slim naar Antwerpen Stad Antwerpen
Slimme mobiliteit als hoeksteen van een levendige dorpskern (Kenny Stevens, Geetbets) VLOCA
SMOP

Les 4 sociétés de transports publics belges se sont également alliées pour créer un planificateur de voyage intermodal : Le SMOP intègre les données en temps réel des opérateurs de mobilité De Lijn, Tec, Stib et SNCB au sein d'une seule inter

Stoomlink
SPINE Horizon Europe
SUMP European Commission DG Move
traject databroker VLOCA VLOCA
UMOS

Today, players in mobility form scattered modes while the mobility domain is getting more fragmented. Each mobility provider or ecosystem fulfills mobility and mobility related services for customers in that silo.

Europa
UPPER

UPPER – Unleashing the Potential of Public Transport in Europe – is a Horizon Europe project running from January 2023 to December 2026.

DG Move Horizon Europe
Velopark (Pieter Morlion, fiestberaad) VLOCA
Vlaams MaaS afsprakenkader

Via een (meerjarig) co-creatieproces werken publieke en private MaaS-stakeholders zelf een gedragen, dynamische en schaalbare (zachte) regelgeving uit. Deze aanpak wordt ‘soft’ of ‘collaborative regulation’ genoemd.

dMOW
VLOCA Vlaamse Regering VLOKA initiatief rond Hoppin punten, National access point transportdata.be (Paul Theyskens, MOW), Europese Standaarden en regelgeving (Paul Theyskens, MOW), Hoppin punten (Natascha Blommaert, AWV), IoT gestuurde mobi-punten (Ewout De Pauw, stad Aalst), eHUBS - Smart Shared Green Mobility Hubs (Eli Nomes, stad Leuven), Slimme mobiliteit als hoeksteen van een levendige dorpskern (Kenny Stevens, Geetbets), Mobipunt VZW API (Bram Roelant, Mobipunt VZW), Velopark (Pieter Morlion, fiestberaad), Cityflows (Anne-Marie Van Asbroeck, IMEC), OSLO traject, traject databroker
VLOKA initiatief rond Hoppin punten VLOCA VLOCA
Whim app MaaS Global
Zipcar – Car Sharing in Brussels MaaS Alliance